Budskap

 

Orakel Sara

Budskap

Orakel Sara kanaliserar och lägger ut budskap från andra mästarenergier.

 

Dom läggs fortlöpande ut på facebooksidan: 

https://www.facebook.com/orakelsara/  där du kan läsa alla budskapen.

 

Det senaste budskapet finns alltid på denna sida.

 

Välkommen att ta del av Universum och Moder Gaias Gudomliga Visdom!

190923.

Ett budskap från Gudamoderns barn om Höstdagjämningens Portal:

Idag kliver vi in i Höstdagjämningens Portal - och i Er öppnar sig en ny kanal.

Nu öppnas den nya Kraften i Er. Tveka inte – bara kliv fram i den, i Er. Ur Hjärtats läkning uppstår en Själslig explosion. En öppning av Er Själs väsen som leder till en expansion av Källans Kraft i Er. Ur Er Själskrafts pånyttfödelse öppnas en ny kanal i Er. En ny kanal mellan Själen och Himmelen.


Denna kanal har sitt ursprung i Er Själ och stiger upp i hela Dig. Du är Stjärnan på Din egen himmel. Det är ett nytt bredband som kopplar Dig ännu kraftfullare till Gudomligheten. En ny kanal för en ny Kraft. Vad som kliver fram i denna kanal är helt beroende på Dig. Det är den Kraft som nu bäst hjälper Dig att fullfölja Ditt Gudomliga syfte. Det kan vara en ny guide, en ny frekvens, en ny dimension, en ny inre röst. Vad det än är så kommer det med en Kraft som fulländar och gör Din egen redan befintliga Kraft ännu mera fullkomlig. Den fyller Din Ande med hela sitt Väsen, för den har sitt ursprung i Gudomlighetens fäste.


Denna Höstdagjämningens dag står Ni mitt i denna Gudomliga Portal. Där Kropp, Själ och Ande är i Gudomlig linje med varandra. Låt denna balans bli grundpelaren i Er. På djupet kan Ni då ta in all den visdom som vill närma sig Er. Den visdom Ni är här för att ta fram och dela med andra, genom att leva Ert eget liv i fullkomnandet av Er Själs Kraft.


För varje ny Kraftportal hamnar Ni ännu närmare Ert ursprungliga Syfte. Ni behöver bara ge Kraften utrymme att expandera i Er. Detta gör Ni bäst genom att fylla Er själva med Solljus och Andas in Den höga klara luften som de fallande lövens tid bär med sig.


Ingen styrka är större än den som kommer till Er genom Själslig expansion, eftersom den har sitt ursprung i Källan. I Källan finns det flöde Du är skapad av, alltså ÄR Du Källan. Den nya kanalen som öppnats i Dig ökar därför Källans Kraft i Dig. Det är alltså Du som är Källans kanal ut till mänskligheten. Skapa ur Källan. Bejaka Källan. Din förmåga som människa är att göra Källan till Mänsklighet. Det är Din gåva som öppnats i Dig genom Ditt Liv här på Jorden. Så tveka inte. Kliv fram i Din Kraft. Visa den. Använd den. Vet att Du är Källans springbrunn på Moder Jord. När Du följer Källans Kraft ÄR DU Gudomlig.


Sätt Dig stilla och i ro. Samla ihop Din koncentration och gå inåt – Vad växer fram ur Källan i Dig? Vad för nytt kliver fram i Din nya Kanal? Får Du bara en känsla – så börja med den. Det kommer att klarna mera vartefter för Dig. Bara tillåt Kraften att stiga och känslan av att flödet som kommer ifrån Källan springer ut igenom Dig. Det finns inget vackrare än när Källan springer igenom Din Själ, vidare ut i Anden och Kroppen och mänskligheten. Det är den största välsignelsen med att vara människa: att få vara Källans förverkligande i mänsklig form. Och Du är Källan, och Du är Människa – vad är vackrare än det!


Den Vita Damen med Den Vita Kraften vägleder Gudamoderns Ande ner till Er I öppnandet och växandet av Er nya kanal och Kraft finns alltså Källan, ren och flödande förser Den Er med det som Ni nu behöver som mest. Läkning, Kärlek, Kraft, Glädje – ja vad Ni just nu behöver för att ytterligare växa och expandera i Er själva. Ljuset är Vitt och Ljuset är Ditt.


Njut av Balansen i Höstdagjämningens Portal och bejaka vad som än sker i Er nya kanal. Jag är ögat, Ni är blicken – Tillsammans kan Vi skåda.


Källan öppnar sig ännu mer i Er genom Er nya kanal och fyller Er med Andens Kraft. Följ den vägledning Ni får från Källan i Er. För ökad Gudomlig Mänsklighet i allt som Ni förmår.


Jag älskar Er Mina barn.

 


Gudamoderns barn genom Orakel Sara

Orakel Sara

Andlighet

Vägledning

Energiarbete

Läkning

 

 

 

Adress: Rist, Furudal, 590 75 Ljungsbro


Telefon: 0709-281525


Mail: orakelsara@gmail.com


Bankgiro: 5309-0064


Swish: 123 099 3246


https://www.facebook.com/orakelsara/

Copyright © All Rights Reserved